​Gipuzkoako Foru Aldundia

Departamentuak - Ogasuna eta Finantzak

Jarduera esparruak eta eginkizunak

  1. Zerga Administrazioa.
  2. Ekonomia Ituna, Estatuarentzako Kupoa, eta Autonomia Erkidegoari eta Gipuzkoako udalei egin beharreko ekarpenak.
  3. Eskumen edota zerbitzu transferituak baloratzea.
  4. Europako fondoak kudeatzea.
  5. Gipuzkoako Aurrekontu Orokorrak prestatu, kudeaketa orokorra bideratu, jarraipena egin eta kontrolatzea.
  6. Barne kontrol ekonomikoa eta kontabilitatea.
  7. Diruzaintza, zorpetzeak, bermeen prestazioa eta entitate finantzarioekiko harremanak.
  8. Udal entitateen eta udalez gaindikoen tutoretza eta aholkularitza finantzarioa.
  9. Araudi aplikagarriaren arabera ematen zaizkion gainerako ahalmenak.

Ekin lanari!