​Gipuzkoako Foru Aldundia

Departamentuak - Ingurumena eta Obra Hidraulikoak

Jarduera esparruak eta eginkizunak

  1. Ingurumenaren kalitatea eta jasangarritasuna (Agenda 21), ingurumenaren antolaketa eta defentsa, eta ingumen eragina.
  2. Gipuzkoako Hornidura eta Saneamendu Plan Integrala eta ur emarien kontrola.
  3. Hiri Hondakinen Plana.
  4. Jarduera sailkatuak.
  5. Hondartzen garbiketa.
  6. Araudi aplikagarriak esleitzen dizkion gainerako eskumenak.

Ekin lanari!