​Gipuzkoako Foru Aldundia

Departamentuak - Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioa

Jarduera esparruak eta eginkizunak

 1. Diputatuen Kontseiluko Idazkaritza.
 2. Foru Aldundiak Batzar Nagusiekin nahiz Arartekoarekin dituen harremanak nahiz komunikazioak koordinatzea.
 3. Legezkotasunaren barne kontrola, lege aholkularitza orokorra, eta Gipuzkoako Foru Aldundia nahiz bere organoak auzitegietan defendatzea.
 4. Udalen nahiz udalez gaindiko erakundeen mugaketaren esparruan Foru Aldundiak dituen eskumenak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Foru Erregistroa eta i) paragrafoan aipatzen diren gaietan udalei aholkularitza ematea.
 5. Departamentuen arteko koordinazioa eragitea araugintza egutegi bat ezartzeko.
 6. Foru Aldundiak dituen eskumenak Gipuzkoako Lurralde Historikoko Batzar Nagusietako hauteskundeen dei egile den heinean.
 7. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala.
 8. Argitalpenak.
 9. Funtzio publikoa, antolakuntza eta informazio sistemak, langileen araubidea eta lansari sistema. Gaikuntza nazionaleko duten udal funtzionarioak.
 10. Ibilgailuak.
 11. Babes zibila, suteen zaintza eta itzalketa, eta salbamendua.
 12. Departamentuen arteko zerbitzuak.
 13. Foru Sektore Publikoaren Jardueren eta Ondasun eta Ondare Eskubideen Erregistroak.
 14. Modernizazio politikak, informazio eta komunikazio sistema korporatiboak eta administrazio elektronikoa.
 15. Gardentasunaren alorreko koordinazioa.
 16. Informazio Gizarterako zerbitzuak eta sistemak.
 17. Herritarren partaidetza.
 18. Kanpo harremanak.
 19. Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak.

Ekin lanari!