Eusko Jaurlaritza

Erakunde Autonomiadunak - Izapideak eta Zerbitzuak

Ekin lanari!

  1. Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Autonomiadunak: aipatu 7 erakundeak.
  2. Zeintzuk dira Emakunderen funtzio nagusiak?
  3. Zer da Eustat?
  4. HABE?
  5. Aipatu Osalanen 5 zerbitzu nagusiak.
  6. Aipa itzazu Izapideak de Zerbitzuak arloaren 10 atalak
  7. Zer da EHAA?
  8. Aurki ezazu EHAAn argitaratutako Hezkuntza arloko gai bat eta adierazi gaiaren xehetasunak.

Atzera